Hội nghị cha mẹ học viên nam học 2016-2017

Hội nghị cha mẹ học viên nam học 2016-2017

Lượt xem:

Để đánh giá những kết quả đã đạt được và cùng nhau thảo luận tìm ra phương pháp tốt nhất giáo dục học viên trong năm học tới, chiều ngày 25/5/2017, Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông đã tổ chức Hội nghị Cha mẹ học viên năm học 2016-2017. Ảnh: Trương Vinh Khác với những Hội nghị Cha mẹ học viên trước đó, Hội nghị Cha mẹ học viên [...]