KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐĂK NÔNG

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐĂK NÔNG

Lượt xem:

Ngày 29/9/2017, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Đăk Nông đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, đánh giá công tác Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng đoàn Đánh giá ngoài thông qua các Quyết định và quán triệt các nội dung liên quan Đoàn Đánh giá ngoài do ông Nguyễn [...]