Hướng tới thành lập thành phố Gia Nghĩa: Sẽ không nóng vội

Hướng tới thành lập thành phố Gia Nghĩa: Sẽ không nóng vội

Lượt xem:

So với các tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc tỉnh thì thị xã Gia Nghĩa hiện nay vẫn còn thiếu 2 tiêu chí. Để bảo đảm mục tiêu đề ra, thị xã Gia Nghĩa đã triển khai nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành theo phương châm không nóng vội, chủ quan mà phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Một [...]