THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 6 NĂM 2020

THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 6 NĂM 2020

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh THÔNG BÁO TUYỂN SINH MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ Hồ sơ gồm: 3 hình 3×4 Mẫu đơn đăng ký Chứng mình nhân dân photo Lệ phí học và thi: 1,500,000 VNĐ [...]