Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số: 684 /STTTT-TTBCXB 03-10-2017 Một số nội dung cần tập trung thông tin, tuyên truyền Tải về
2 Nghị định 88/2017/NĐ-CP 27-7-2017 Toàn văn Nghị định 88/2017/NĐ-CP bỏ tiêu chuẩn có sáng kiến mới hoàn thành nhiệm vụ. Tải về
3 4465/BGDĐT-GDQP 12-09-2016 Công văn số 4465/BGDĐT-GDQP về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017 Tải về
4 4436/BGDĐT-CTHSSV 09-09-2016 Công văn số 4436/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017 Tải về
5 4406/BGDĐT-GDDT 08-09-2016 Công văn số 4406/BGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc Tải về
6 4358/BGDĐT-GDMN 06-09-2016 Công văn số 4358/BGDĐT-GDMN về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017 Tải về
7 4309/BGDĐT-GDTX 01-09-2016 Công văn số 4309/BGDĐT-GDTX về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDTX Tải về
8 4325/BGDĐT-GDTrH 01-09-2016 Công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 Tải về
9 3755/BGDĐT-GDTX 03-08-2016 QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC Tải về
10 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
11 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về