LỊCH KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG M’NÔNG, TIN HỌC B, ANH VĂN B NGÀY 22-23/8/2015

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch đào tạo, trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng M’Nông, Tin học B, Anh văn B. Lịch thi cụ thể như sau:

  1. Thời gian thi:
STT Ngày Buổi Giờ Môn thi Ghi chú
1 22/8/2015 sáng 07h00 Tin học B
2 Chiều 13h30 Anh Văn B
3 23/8/2015 sáng 07h00 Tiếng M’Nông
  1. Địa điểm thi: Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông, Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

* Lưu ý: Riêng đối với Tiếng M’Nông, các thí sinh đăng ký thi môn này phải có mặt lúc 07h00 ngày 22/8/2015 (thứ bảy) để làm bài kiểm tra trước khi thi. Đề nghị các thí sinh tham dự đầy đủ.