THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI VÀ LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 12/2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thiết kế: Trương Văn Vinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ THI

  • 3 hình 3×4
  • 1 cmt photo
  • 1 mẫu đơn đăng ký dự thi

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

TÀI LIỆU ÔN THI

Tài liệu ôn thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản