THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT, TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B – K32, TIẾNG M’NÔNG – K37 THÁNG 10

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

TB kế hoạch ôn tập, thi và cấp chứng chỉ UBCNTT trình độ cơ bản và nâng cao đợt tháng 10.2017 (1)

TB KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TA VÀ M' NÔNG (1)

Mẫu đơn đăng ký thi tin học

Mẫu đơn đăng ký học tiếng M’Nông

Mẫu đơn đăng ký thi Tiếng M’Nông

Mẫu đơn đăng ký thi Tiếng Anh B