THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ THEO CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hồ sơ đăng ký:

– 02 Đơn đăng ký có dán ảnh (Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn và đưa mẫu)

– 02 bản sao có công chứng văn bằng cao nhất

– 02 bản sao có công chứng giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân