SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC

Link Cập nhật
– Cơ sở 1: Đường Tôn Đức Thắng – P.Nghĩa Thành – Tx.Gia Nghĩa – T.Đăk Nông
– Cơ sở 2: Đường Ybih Alêo – Tổ 1 – P.Nghĩa Trung – Tx.Gia Nghĩa – T.Đăk Nông