THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN KHÓA 5

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN KHÓA 5

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh [...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH K11 VÀ LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG K11

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH K11 VÀ LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG K11

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh [...]
THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 13

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 13

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh THÔNG BÁO TUYỂN SINH [...]
LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG

Lượt xem:

1. Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2021. 2. Địa điểm: Hội trường B22, Cơ sở 2, Trung tâm giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông, đường Nguyễn Thái Học, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa. Liên hệ: 02613.543.843 – 02613.543.179 [...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CÁN SỰ

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh THÔNG BÁO TUYỂN SINH [...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP CHO GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE VÀ DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP CHO GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE VÀ DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh THÔNG BÁO TUYỂN SINH [...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh THÔNG BÁO TUYỂN SINH [...]
Thông báo tuyển sinh các lớp liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học và Đại học Văn bằng 2 các ngành thuộc lĩnh vực xây dựng

Thông báo tuyển sinh các lớp liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học và Đại học Văn bằng 2 các ngành thuộc lĩnh vực xây dựng

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh THÔNG BÁO TUYỂN SINH [...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CÔNG TÁC THỦ QUỸ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CÔNG TÁC THỦ QUỸ

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh THÔNG BÁO TUYỂN SINH [...]
Thông báo tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng Chuyên viên khóa 12, Chuyên viên chính khóa 10, Lãnh đạo cấp phòng khóa 10

Thông báo tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng Chuyên viên khóa 12, Chuyên viên chính khóa 10, Lãnh đạo cấp phòng khóa 10

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh THÔNG BÁO TUYỂN SINH [...]
THÔNG BÁO NHẬP HỌC CẤP DƯỠNG VÀ BẢO MẪU

THÔNG BÁO NHẬP HỌC CẤP DƯỠNG VÀ BẢO MẪU

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh THÔNG BÁO [...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VIÊN KHÓA 4

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VIÊN KHÓA 4

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh THÔNG BÁO TUYỂN SINH MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ Mẫu đơn đăng ký kế toán viên [...]
Trang 1 / 1012345 » ...Cuối »