LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2021.
2. Địa điểm: Hội trường B22, Cơ sở 2, Trung tâm giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông, đường Nguyễn Thái Học, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa.
Liên hệ: 02613.543.843 – 02613.543.179