KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐĂK NÔNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/9/2017, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Đăk Nông đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, đánh giá công tác Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm.

_MG_0878

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng đoàn Đánh giá ngoài thông qua các Quyết định và quán triệt các nội dung liên quan

Đoàn Đánh giá ngoài do ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông làm Trưởng  đoàn cùng với 05 thành viên khác là Phó trưởng phòng các phòng ban của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh.

Tiếp Đoàn đánh giá có ThS. Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc cùng các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá của Trung tâm.

_MG_0896

ThS. Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc Trung tâm thông qua báo cáo tự đánh giá

Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm về công tác tự đánh giá. Đoàn đã tiến hành nghiên cứu và hệ thống minh chứng, làm việc trên tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm và được thực hiện theo đúng quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông và các công văn hướng dẫn tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

_MG_0921

Đoàn Đánh giá ngoài đã tiến hành nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và hệ thống minh chứng

Phát biểu kết luận quá trình đánh giá ngoài, Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng đoàn đã nhấn mạnh lại một số điểm mạnh, điểm yếu và kế hoạch cải tiến của các tiêu chí. Kết quả có 23/27 tiêu chí đạt và 04/27 tiêu chí tiếp tục cải tiến.

dung

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng đoàn phát biểu kết luận quá trình đánh giá ngoài

Thay mặt Hội đồng tự đánh giá của Trung tâm, ThS. Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc Trung tâm đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn đánh giá ngoài để công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại Trung tâm được hoàn thiện và đạt kết quả cao. Qua đó nhấn mạnh kết quả đánh giá ngoài là dấu mốc ghi nhận sự phát triển của Trung tâm trong gần 07 năm qua, là thành quả, sự nỗ lực và cố gắng của tập thể Cán bộ, giáo viên và nhân viên trong đơn vị. Kết quả kiểm định chất lượng còn là căn cứ quan trọng để cộng đồng và xã hội đánh giá về chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế và hình ảnh của Trung tâm trong tỉnh và trong khu vực, giúp người học có thêm cơ sở lựa chọn hợp tác và học tập tại Trung tâm.

_MG_0917

Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm với Trung tâm

Tin: Nguyễn Thi Thu

Ảnh: Trương Văn Vinh