Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
08/2022/TT-BGDĐT 06/06/2022 Thông tư, Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Nghị định, Nghị định số13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều Luật Đo lường
134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định, Nghị định số134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chốngtham nhũng
3019/QĐ-UBND 31/12/2019 Quyết định, Quyết định phê duyệt đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đăk Nông đến năm 2025"
Số: 684 /STTTT-TTBCXB 03/10/2017 Một số nội dung cần tập trung thông tin, tuyên truyền
Nghị định 88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định, Toàn văn Nghị định 88/2017/NĐ-CP bỏ tiêu chuẩn có sáng kiến mới hoàn thành nhiệm vụ.
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên