Nghị định số 134/2021/NĐ-CP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 134/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/12/2021
Loại văn bản Nghị định,
Trích yếu Nghị định số134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chốngtham nhũng
Xem văn bản Xem Online
Tải về