KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP TỈNH LẦN THỨ V NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP TỈNH LẦN THỨ V NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHẤM SÁNG KIẾN CẤP TRUNG TÂM NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHẤM SÁNG KIẾN CẤP TRUNG TÂM NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
LINK KHAI BÁO Y TẾ CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI 2021-2022

LINK KHAI BÁO Y TẾ CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI 2021-2022

Lượt xem:

Vì một năm học mới 2021-2022 an toàn, vì mình, vì mọi người, đề nghị các em học viên THPT (hình thức học tập trung: 10A, 11A, 12A) khai báo y tế trung thực theo mẫu dưới đây. Nếu có thêm thông tin hoặc biểu hiện mới, đề nghị học viên tiếp tục khai báo kịp thời. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB33DpPZVb-WYzA037XdB0-C9WObiguAFXVFQq28rulqEw5Q/viewform?usp=sf_link [...]
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 (ĐỐI VỚI CÁC LỚP HỌC TẬP TRUNG 10A, 11A, 12A)

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 (ĐỐI VỚI CÁC LỚP HỌC TẬP TRUNG 10A, 11A, 12A)

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học [...]
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

[...]