Giới thiệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, ngày 23/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành Quyết định số 857/2010-QĐ, thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông.

Đến nay đơn vị đã có 27 cán bộ, giáo viên và viên chức. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức trẻ, nhiệt tình, có tâm huyết với nghề và có trình độ chuyên môn vững vàng, bước đầu đã đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa các ngành và các cấp học.

14508649_596851110502168_1974992517_n

Sau hơn 5 năm hoạt động, Trung tâm đã tuyển sinh được 428 người theo học THPT chương trình GDTX; có trên 3.000 lượt người được đào tạo cấp chứng chỉ Tin học, tiếng Anh, tiếng M’Nông và các lớp về Công nghệ thông tin, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, đơn vị đã liên kết với 08 trường Trung cấp và Đại học, tuyển sinh và đào tạo Đại học, liên thông lên Đại học, văn bằng 2 Đại học (hệ VLVH) có 26 lớp với 1.284 sinh viên, bao gồm các ngành học như: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Luật học, Quản lý đất đai, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Quản lý tài nguyên rừng và Xây dựng cầu đường, Quản trị văn phòng và 02 lớp Trung cấp sư phạm. Chất lượng đào tạo được quan tâm đúng mức, thi tốt nghiệp các ngành học đạt trên từ 80-85%, chất lượng và uy tín của đơn vị đang từng bước được khẳng định.

Phấn khởi với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới thầy và trò Trung tâm GDTX tỉnh sẽ quyết tâm hơn nữa để đạt kết quả cao nhất trong dạy và học. Phấn đấu hàng năm tuyển mới các cấp học, ngành học từ 600-800 lượt người đến tham gia thi và theo học tại Trung tâm. Trong đó, bao gồm các lớp đào tạo ngắn ngày, các lớp liên kết đào tạo đại học hệ VHVL, đồng thời tập trung tuyển sinh các lớp học văn hóa Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông hệ VHVL, đây là hoạt động cơ bản thực hiện việc phổ cập THCS và THPT, nhằm thực hiện chiến lược phân luồng đào tạo nguồn nhân lực ở địa phương.

Để thực hiện tốt kế hoạch giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn lực cho địa phương, trước mắt phục vụ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo ở các ngành học, cấp học. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, hội nhập với cộng đồng trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Đào tạo gắn kết chặt chẽ với nghề nghiệp, với thị trường lao động để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động và nhu cầu giải quyết việc làm, tạo động lực xây dựng một xã hội học tập – học tập suốt đời. Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông hướng tới mục tiêu chung là: CHẤT LƯỢNG – HÒA NHẬP – HIỆU QUẢ.

Giám đốc


trang 1 copy

2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

t13

t14

t15

t16

t17t18

t19

t20

t21

t22

t23

t24

t25

t26

t27

t28

t29

t30