Trung Tâm GDTX - Ngoại Ngữ, Tin Học tỉnh Đăk Nông

  • Điện thoại: 02613.543.843 - 02613.543.179
  • Email: ttgdtx.daknong@moet.edu.vn
  • Địa chỉ:

    * Cơ sở 1: số 196 đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

    * Cơ sở 2: số 147 đường Nguyễn Thái Học, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnhĐăk Nông