Trung Tâm GDTX - Ngoại Ngữ, Tin Học tỉnh Đăk Nông

  • Điện thoại: 02613.543.843
  • Email: ttgdtx.daknong@moet.edu.vn
  • Địa chỉ: Đường Ybih Alêo - Tổ 1 - P.Nghĩa Trung - Tx.Gia Nghĩa - T.Đăk Nông