KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP TỈNH LẦN THỨ V NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP TỈNH LẦN THỨ V NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
LINK KHAI BÁO Y TẾ CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI 2021-2022

LINK KHAI BÁO Y TẾ CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI 2021-2022

Lượt xem:

Vì một năm học mới 2021-2022 an toàn, vì mình, vì mọi người, đề nghị các em học viên THPT (hình thức học tập trung: 10A, 11A, 12A) khai báo y tế trung thực theo mẫu dưới đây. Nếu có thêm thông tin hoặc biểu hiện mới, đề nghị học viên tiếp tục khai báo kịp thời. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB33DpPZVb-WYzA037XdB0-C9WObiguAFXVFQq28rulqEw5Q/viewform?usp=sf_link [...]
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 (ĐỐI VỚI CÁC LỚP HỌC TẬP TRUNG 10A, 11A, 12A)

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 (ĐỐI VỚI CÁC LỚP HỌC TẬP TRUNG 10A, 11A, 12A)

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP GDTX CẤP THCS VÀ THPT NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP GDTX CẤP THCS VÀ THPT NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

  Thiết kế: Trương Văn Vinh   [...]
Trang 1 / 212 »