Các lớp văn hóa

Hội nghị cha mẹ học viên nam học 2016-2017

Hội nghị cha mẹ học viên nam học 2016-2017

Lượt xem:

Để đánh giá những kết quả đã đạt được và cùng nhau thảo luận tìm ra phương pháp tốt nhất giáo dục học viên trong năm học tới, chiều ngày 25/5/2017, Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông đã tổ [...]

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:

[...]

TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐĂK NÔNG VỚI “NGÀY SÁCH VIỆT NAM” NĂM 2017

TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐĂK NÔNG VỚI “NGÀY SÁCH VIỆT NAM” NĂM 2017

Lượt xem:

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là “Ngày Sách Việt Nam”. Việc lấy ngày 21/4 là Ngày sách Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là thời điểm [...]

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2016-2017

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2016-2017

Lượt xem:

[...]

CHUYÊN ĐỀ  PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

CHUYÊN ĐỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 563/KH-SGDĐT ngày 05/4/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông về việc Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, sáng ngày 10/4/2017, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh [...]

Kế hoạch thi thử THPT quốc gia đợt 1 năm 2017

Kế hoạch thi thử THPT quốc gia đợt 1 năm 2017

Lượt xem:

[...]

Hướng dẫn sử dụng và đăng nhập website thi tốt nghiệp phổ thông năm 2017

Hướng dẫn sử dụng và đăng nhập website thi tốt nghiệp phổ thông năm 2017

Lượt xem:

Đăng nhập vào trang web sau: http://vnedu.vn/?ojid=   [...]

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2017

Lượt xem:

[...]

Tỷ lệ xếp loại học lực kỳ 1 năm 2016-2017

Tỷ lệ xếp loại học lực kỳ 1 năm 2016-2017

Lượt xem:

[...]

Trang 1 / 3123