Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2024

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2024

Lượt xem:

Hướng đến kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát triển đoàn viên mới, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; Nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. [...]
HỌP PHỤ HUYNH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

HỌP PHỤ HUYNH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Nhằm đánh giá hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Trung tâm và gia đình trong việc giáo dục học viên và thông báo kết quả học tập của học viên. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của các bậc phụ huynh trong học kỳ II, ngày 27 tháng 01 năm 2024, Trung tâm GDTX – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông [...]
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH – PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH – PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-GDTX- NN,TH ngày 03/10/2023 của Trung tâm GDTX-NN,TH tỉnh Đắk Nông về việc giáo dục kỹ năng sống cho học viên năm học 2023-2024. Thực hiện Công văn số 164/KH-BCĐ ngày 06/11/2023 của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBV An ninh Tổ quốc về việc “Tổ chức Tháng hành động quốc gia, phòng chống HIV/AIDS năm 2023. Sáng này 25/12/2023, Trung tâm giáo [...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm 2022-2023

Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm 2022-2023

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ ĐÓN HỌC VIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ ĐÓN HỌC VIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC VIÊN KHỐI 11, 12 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC VIÊN KHỐI 11, 12 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG HỌC VIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG HỌC VIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 3, LỚP 4 VÀ LỚP 5

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 3, LỚP 4 VÀ LỚP 5

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh [...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN COI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN COI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 3 NĂM 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 3 NĂM 2022

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 712345 » ...Cuối »