KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ ĐÓN HỌC VIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ ĐÓN HỌC VIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC VIÊN KHỐI 11, 12 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC VIÊN KHỐI 11, 12 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG HỌC VIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG HỌC VIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 3, LỚP 4 VÀ LỚP 5

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 3, LỚP 4 VÀ LỚP 5

Lượt xem:

Thiết kế: Trương Văn Vinh [...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN COI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN COI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 3 NĂM 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 3 NĂM 2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 2 NĂM 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 2 NĂM 2022

Lượt xem:

[...]
Chi đoàn Trung tâm GDTX, Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông tổ chức sinh hoạt, thảo luận về các cuốn cách viết về Bác Hồ tháng 5/2022

Chi đoàn Trung tâm GDTX, Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông tổ chức sinh hoạt, thảo luận về các cuốn cách viết về Bác Hồ tháng 5/2022

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 571-CV/ĐTN ngày 5/4/2022 của Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai tổ chức sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ. Chiều ngày 30/5/2022 Chi đoàn đã tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2022 lồng ghép với thực hiện sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ. Đây là [...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC VIÊN KHỐI 12 NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC VIÊN KHỐI 12 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC VIÊN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC VIÊN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 712345 » ...Cuối »