Ngoại ngữ

Thông báo nhập học lớp ĐH VB2 Ngành Ngôn Ngữ Anh

Thông báo nhập học lớp ĐH VB2 Ngành Ngôn Ngữ Anh

Lượt xem:

[...]

QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Lượt xem:

[...]

Kiểm tra kiến thức tiếng anh trình độ B

Kiểm tra kiến thức tiếng anh trình độ B

Lượt xem:

http://www.luyenthianhvan.org/2007/06/ting-anh-trnh-b.html?m=1   [...]

LỊCH KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG M’NÔNG, TIN HỌC B, ANH VĂN B NGÀY 22-23/8/2015

LỊCH KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG M’NÔNG, TIN HỌC B, ANH VĂN B NGÀY 22-23/8/2015

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch đào tạo, trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng M’Nông, Tin học B, Anh văn B. Lịch thi cụ thể như sau: Thời gian thi: STT Ngày [...]