THI THỬ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Lượt xem:

Mỗi đề thi có 40 câu trắc nghiệm gồm 6 Mô đun theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin của thông tư 03/2014/TT-BTTTT: a) Mô đun kỹ năng 01 : Hiểu biết về CNTT cơ bản. b) Mô đun kỹ năng 02: Sử dụng máy tính cơ bản. c) Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản. d) Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng [...]