Đại học bằng 2

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Lượt xem:

Sáng ngày 04/6/2017, Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Đại học Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa học 2017-2019 cho 99 [...]

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 LUẬT

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 LUẬT

Lượt xem:

[...]

Thông báo nhập học lớp ĐH VB2 Ngành Ngôn Ngữ Anh

Thông báo nhập học lớp ĐH VB2 Ngành Ngôn Ngữ Anh

Lượt xem:

[...]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP VĂN BẰNG 2-ĐẠI HỌC LUẬT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP VĂN BẰNG 2-ĐẠI HỌC LUẬT

Lượt xem:

[...]

Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp

Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp

Lượt xem:

[...]

Tuyển sinh Đại học VB2

Tuyển sinh Đại học VB2

Lượt xem:

[...]