Nghị định số 13/2022/NĐ-CP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 13/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/01/2022
Loại văn bản Nghị định,
Trích yếu Nghị định số13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều Luật Đo lường
Xem văn bản Xem Online
Tải về