ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH ĐĂK NÔNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2018-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, nhiệm kỳ 2013-2018 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời bầu Ban chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới. Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 01 năm 2018, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đăk Nông đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Dự Đại hội có ông Phạm Ngọc Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT CĐ Giáo dục Việt Nam; Ông Đỗ Bích Huy, UVBTV Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đăk Nông; Ông Nguyễn Văn Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Đắk Nông.

   Đồng chí Phan Thanh Thái, Chủ tịch Công đoàn ngành phát biểu khai mạc tại Đại hội

 

Đại hội đã đánh giá nhiệm kỳ 2013-2018, BCH Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh khóa III đã đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong ngành, nắm vững đường lối, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Nghị quyết của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để vận dụng và cụ thể hóa vào hoạt động của các cấp Công đoàn, phong trào CNVCLĐ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Tham gia tích cực trong việc phát triển Kinh tế – Xã hội, giữ ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của Ngành.

Hiện nay, Công đoàn Ngành  Giáo dục quản lý trực tiếp 38 Công đoàn cơ sở với 1.764 cán bộ, nhà giáo, người lao động. Đội ngũ nhà giáo cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về chất lượng, đáp ứng được yêu cầu đổi mới Giáo dục và Đào tạo. Việc làm, tiền lương, thu nhập của cán bộ, nhà giáo, người lao động tương đối ổn định; Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhà giáo, người lao động từng bước được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Ngành đã quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành bám sát chủ đề, nhiệm vụ mỗi năm học, đồng hành cùng chuyên môn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được Công đoàn các cấp hỗ trợ, thăm hỏi là 326 người với số tiền là 822 triệu. Số nhà “Mái ấm công đoàn” đã được xây dựng là 09 nhà với tổng số tiền xây dựng là 205 triệu đồng.

Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt; vị thế của công đoàn trong Ngành và các đơn vị cơ sở được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 Đại biểu Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 biểu quyết trong Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Đặng Hồng Liên, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2018-2023 vào thực tiễn; cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động.

Đ/c Đặng Hồng Liên, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu trong Đại hội.

Đồng chí Đỗ Bích Huy, UVBTV Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông tặng quà cho Công đoàn Ngành Giáo dục

 

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Công đoàn ngành khóa IV đã tiến hành bầu cử BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả:

  1. 1. Chủ tịch: Đ/c Phan Thanh Thái.
  2. 2. Phó Chủ tịch: Đ/c Đỗ Thị Việt Hà.
  3. 3. UBKT:

Chủ nhiệm UBKT: Đ/c Nguyễn Hồng Việt.

Phó Chủ nhiệm UBKT:  Đ/c Lê Văn Quang.

Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông khóa IV nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.

Đại hội đại biểu Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp và tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn Ngành nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.

Tin: Phạm Thị Hải Anh