LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG KHÓA 05 NĂM 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm cập nhật và trang bị các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, sáng ngày 21/9/2019, Trung tâm GDTX – NN, TH tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng khóa 05 năm 2019.

Tham dự buổi Lễ, về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh có bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Bồi dưỡng; Về phía Sở Nội vụ Đắk Nông có bà Lê Thị Mùi, Phó Trưởng phòng xây dựng chính quyền – Đào tạo; Về phía Trung tâm GDTX – NN, TH tỉnh Đắk Nông có ông Lê Đức Ánh, Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể quý thầy giáo, cô giáo phụ trách lớp học và gần 50 học viên lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng khóa 05 năm 2019 cũng hiện diện đầy đủ trong buổi Lễ.

Bà Đồng Thị Doan, Chuyên viên phòng Quản lý Đào tạo – Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua Quyết định mở lớp và Quyết định phân công chủ nhiệm lớp học

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức là một trong sáu nội dung quan trọng của cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức trong tổ chức công vụ, trong đó công tác bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm là một xu thế quan trọng của thế giới cũng như trong nước.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đại diện đơn vị liên kết, ông Lê Đức Ánh, Giám đốc Trung tâm GDTX – NN, TH tỉnh Đắk Nông cho biết, trước đó từ ngày 01/2019-9/2019, Trung tâm đã liên kết với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 04 khóa bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng với tổng số 370 học viên và đây là khóa bồi dưỡng thứ 5. Giám đốc cũng khẳng định, Trung tâm sẽ tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để lớp học diễn ra đúng theo kế hoạch.

Ông Lê Đức Ánh, Giám đốc Trung tâm GDTX – NN, TH tỉnh Đắk Nông phát biểu tại Lễ Khai giảng

Khóa học đã thu hút gần 50 học viên là công chức, viên chức đang giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương trên toàn tỉnh. Thời gian học là 06 tuần từ ngày 21/9/2019 đến ngày 27/10/2019 với 10 chuyên đề, 02 bài kiểm tra và 01 bài thu hoạch cuối khóa.

Hình lưu niệm

Tin: Nguyễn Thị Thu

Ảnh: Trần Thanh Hiệp