LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG KHÓA 09 NĂM 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm cập nhật và trang bị các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, sáng ngày 28/11/2020, Trung tâm GDTX – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng khóa 09 năm 2020.

Tham dự buổi Lễ, về phía Sở Nội vụ có bà Lê Thị Mùi, Phó Trưởng phòng xây dựng chính quyền – Đào tạo; Về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có ThS. Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng – Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh; Về phía Trung tâm GDTX – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông có ThS. Hồ Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể quý thầy giáo, cô giáo phụ trách lớp học và hơn 50 học viên lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng khóa 09 năm 2020 cũng hiện diện đầy đủ trong buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, ThS. Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng – Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức là một trong sáu nội dung quan trọng của cải cách hành chính nhà nước, nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức trong tổ chức công vụ, trong đó công tác bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm là một xu thế quan trọng của thế giới cũng như trong nước.

Đại diện đơn vị liên kết, ThS. Hồ Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông khẳng định, Trung tâm sẽ tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để lớp học diễn ra đúng theo kế hoạch.

Khóa học đã thu hút hơn 50 học viên là công chức, viên chức đang giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương trên toàn tỉnh. Thời gian học từ ngày 28/11/2020 đến ngày 31/12/2020 với 160 tiết, 01 bài kiểm tra và 01 bài Tiểu luận cuối khóa.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ:

ThS. Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng – Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ Khai giảng

ThS. Hồ Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Lễ Khai giảng

Thầy Trần Minh Thăng, giảng viên Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua Quyết định mở lớp và phân công chủ nhiệm lớp

Anh Bùi Xuân Khiêm, đại diện học viên phát biểu tại buổi Lễ

Hình lưu niệm

Tin: Nguyễn Thị Thu

Ảnh: Trương Văn Vinh