LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K6 VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH K5

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 25/5/2019, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Đăk Nông đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Mam tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 6 và chuyên viên chính khóa 5 năm 2019.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Mam có TS. Nguyễn Công Chiến, Phó Giám đốc; Th.S Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo. Về phía Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông có Th.S Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên và các học viên tham gia lớp học.

Khóa học đã thu hút sự tham gia của hơn 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trên địa bàn tỉnh, lớp học sẽ diễn ra trong thời gian 2 tháng. Theo đó các học viên sẽ được học tập 16 chuyên đề gồm: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Công vụ, công chức; Đạo đức công vụ; Thủ tục hành chính nhà nước; Quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước; Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; Cải cách hành chính nhà nước. Để hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ, các học viên sẽ thực hiện 2 bài kiểm tra và 1 bài tiểu luận tình huống.

Phát biểu khai giảng lớp học TS. Nguyễn Công Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Mam nhấn mạnh mục tiêu của khóa học nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu về: Quản lý hành chính nhà nước, nền hành chính nhà nước và công vụ,… qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm góp phần triển khai các văn bản quản lý nhà nước một cách hiệu quả, đồng thời giúp học viên nâng cao năng lực kỹ năng, phong cách trong quản lý, điều hành và hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao. Tiến sỹ cũng đề nghị các học viên tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của lớp học. Chủ nhiệm lớp, Ban cán sự lớp phải phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, điều hành lớp học và mỗi học viên cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong học tập để khóa học đạt kết quả cao nhất.

Đại diện đơn vị liên kết, Th.S Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông khẳng định, Trung tâm sẽ tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để lớp học diễn ra đúng theo kế hoạch.

Khóa học góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của bộ máy hành chính Nhà nước; chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu vị trí trong thực thi công vụ hiện nay của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nhà.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

 

Th.S Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Mam thông qua Quyết định mở lớp

TS. Nguyễn Công Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Mam phát biểu tại buổi Lễ

Th.S Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông phát biểu tại buổi Lễ

Anh Đinh Văn Tuấn, đại diện học viên phát biểu tại buổi Lễ

         Hình lưu niệm

Tin: Nguyễn Thị Thu

Ảnh: Trương Văn Vinh