LỄ KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 01/10/2019, tại Trung tâm GDTX – NN, TH tỉnh Đắk Nông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất.”

Đến dự Lễ khai mạc có TS. Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Lãnh đạo các Hội, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo các ban, ngành, UBND phường, xã, Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thị xã Gia nghĩa cùng toàn thể cán bộ Quản lý, giáo viên và học viên Trung tâm GDTX – NN,TH tỉnh Đắk Nông.

Tiết mục múa “Đất nước lời ru” do học viên Trung tâm GDTX – NN, TH tỉnh Đắk Nông thực hiện

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh  mục đích của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ; Đồng thời nhấn việc tổ chức Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

TS.Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Ông Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu hưởng ứng Tuần lễ  hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Chủ đề “ Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất” năm 2019 được trao đổi, chia sẻ, thảo luận thông qua các tham luận của Hội Khuyến học tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa và Trung tâm GDTX – NN, TH tỉnh. Các tham luận đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tự học trong thời đại công nghệ 4.0 góp phần phát triển năng lực và phẩm chất để biết, để làm và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội khuyến học tỉnh trình bày tham luận tại Lễ khai mạc

Ông Hồ Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX – NN, TH tỉnh Đắk Nông trình bày tham luận tại

Lễ khai mạc

 

Bà Lê Thị Như Hương, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa trình bày tham luận tại Lễ khai mạc

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2019 với các hoạt động cụ thể: Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng. Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; Tổ chức các hoạt động, chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học” trong các trường tiểu học, trung học cơ sở; triển khai xây dựng “Tủ sách học tập suốt đời” tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp đối tượng người sử dụng ở từng vùng, miền, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích thói quen, nhu cầu học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Tin: Nguyễn Thị Thu

Ảnh: Trương Văn Vinh