TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN CÁC MÔN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC CHO CÁN BỘ VÀ GIÁO VIÊN BẬC TIỂU HỌC TẠI ĐĂK NÔNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 18/4/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học và phương pháp dạy học tích cực cho cán bộ và giáo viên bậc Tiểu học tại Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông.

Về dự và chỉ đạo khai mạc đợt tập huấn có cô Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thầy Lê Bá Cường, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học và hơn 64 cán bộ quản lý các phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Tiểu học và giáo viên cốt cán tham dự đợt tập huấn.

 

Cô Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại đợt tập huấn

Phát biểu Khai mạc đợt tập huấn, cô Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh mục đích của đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học về đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục và phương pháp dạy học tích cực. Qua đó, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán có khả năng tập huấn, hỗ trợ cho các cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học về đánh giá thường xuyên các môn học và phương pháp dạy học tích cực tại các cơ sở Giáo dục.

Thầy Lê Bá Cường, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học tập huấn chuyên đề đánh giá thường xuyên các môn học và hoạt động giáo dục

Thời gian tập huấn diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 18/4/2018 đến hết ngày 20/4/2018. Nội dung của đợt tập huấn gồm 02 chuyên đề triển khai các nội dung theo hướng dẫn chung về đánh giá thường xuyên các môn học và hoạt động giáo dục theo Thông tư 22; Đánh giá thường xuyên đối với các môn: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử – Địa lý, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục; Thực hành vận dụng đánh giá thường xuyên các môn học và hoạt động giáo dục theo Thông tư 22. Đồng thời tập huấn nâng cao năng lực về phương pháp dạy học tích cực trong công tác giảng dạy tại địa phương.

 

Các nhóm thảo luận chuyên đề đánh giá thường xuyên các môn học và hoạt động giáo dục

Tin: Nguyễn Thị Thu

Ảnh: Trương Văn Vinh