Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng chứng chỉ theo chuẩn chức danh nghề nghiệp

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thang hang GV thong bao

Thiết kế: Trương Văn Vinh

Địa chỉ: Đường Ybih Alêo – Tổ 1 – P.Nghĩa Trung – Tx.Gia Nghĩa – T.Đăk Nông

Điện thoại: 02613.543.843 – Fax:

Email: ttgdtx.daknong@moet.edu.vn