Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên K11, chuyên viên chính K09 và lãnh đạo cấp phòng K09

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Thiết kế: Trương Văn Vinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH