THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

– Thời gian khai giảng: 18 giờ 30 phút, ngày 25/8/2023
– Hình thức học: Trực tuyến
– Liên hệ: Trương Vinh – Điện thoại: 0849.584.848