THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP LIÊN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KẾ TOÁN

Lượt xem:

Đọc bài viết

CNTT2

 

Thiết kế: Trương Văn Vinh

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KẾ TOÁN

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐĂK NÔNG

Địa chỉ: Đường Ybih Alêo – Tổ 1 – P.Nghĩa Trung – Tx.Gia Nghĩa – T.Đăk Nông

Điện thoại: 02613.543.843

Email: ttgdtx.daknong@moet.edu.vn