THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 8

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thiết Kế: Trương Văn Vinh

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:

  • 4 Hình 3×4
  • 01 giấy cmnd photo
  • 01 đơn đăng ký học
  • Mẫu đơn đăng ký