Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 3/3, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông do đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 để đánh giá kết quả công tác tháng 2, kế hoạch tháng 3 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

Trong tháng 2, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh cơ bản tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra

Theo đánh giá, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh cơ bản tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì thành công Hội nghị liên tịch đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các Ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch giám sát và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến Tờ trình số 308 của UBND tỉnh về báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, việc quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt năm 2013, nhưng do số liệu hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng tại thời điểm rà soát quy hoạch có nhiều sai sót, khác giữa hồ sơ quản lý so với thực tế. Vì vậy, qua rà soát, điều chỉnh đã xác định lại quy mô đất lâm nghiệp, đất ngoài lâm nghiệp, cơ cấu diện tích 3 loại rừng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm bảo đảm phương án sắp xếp, đổi mới các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn.

Đại diện Sở Nông nghiệp-PTNT báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại  rừng

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lê Diễn nhấn mạnh, trong tháng 3, Thường trực HĐND  tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tập trung chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; thực hiện giám sát về xây dựng nông thôn mới và công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến Tờ trình 308, đồng chí Lê Diễn yêu cầu việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng phải đúng vị trí, rõ địa chỉ, rõ hiện trạng, ranh giới và thống nhất số liệu cụ thể từng loại đất, rừng, chủ thể quản lý, sử dụng rừng cũng như xây dựng chính sách cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm chỉ tiêu độ che phủ rừng đạt 43% vào năm 2020.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền