PHAN THỊ THÚY
 • PHAN THỊ THÚY
 • Đoàn TNCS HCM
 • Bí thu
 • 0934963879
 • phanthithuy.ttgdtx.daknong@gmail.com
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO
 • HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO
 • Đoàn TNCS HCM
 • Ủy viên
 • 0934963879
 • hoangthiphuongthao@gdtxdaknong.edu.vn
TRƯƠNG VĂN VINH
 • TRƯƠNG VĂN VINH
 • Đoàn TNCS HCM
 • Phó bí thư
 • 0849.58.48.48
 • vanvinhtink09@gmail.com
TRƯƠNG THỊ VÂN ANH
 • TRƯƠNG THỊ VÂN ANH
 • Đoàn TNCS HCM
 • GV Hóa học
 • 0944500779
 • truongthivananh@gdtxdaknong.edu.vn
 • Thạc sĩ Hóa học
NGUYỄN VĂN SÁNG
 • NGUYỄN VĂN SÁNG
 • Đoàn TNCS HCM
 • Đoàn viên
 • 01644834777
 • nguyenvansangk46adialy@gmail.com
NGUYỄN THỊ KIỀU NGA
 • NGUYỄN THỊ KIỀU NGA
 • Đoàn TNCS HCM
 • Đoàn viên
 • 0975998171
 • sjkieunga@gmail.com
HOÀNG THỊ THẢO
 • HOÀNG THỊ THẢO
 • Đoàn TNCS HCM
 • Đoàn viên
 • 0972418619
 • hoangthithao@gdtxdaknong.edu.vn
TRẦN THANH HIỆP
 • TRẦN THANH HIỆP
 • Đoàn TNCS HCM
 • Đoàn viên
 • 01675747511
 • tranthanhhiep@gdtxdaknong.edu.vn
ĐẬU VĂN HUY
 • ĐẬU VĂN HUY
 • Đoàn TNCS HCM
 • Đoàn viên
 • 01683381861
 • dauvanhuy@gdtxdaknong.edu.v
ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG
 • ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG
 • Đoàn TNCS HCM
 • Đoàn viên
 • 0932557320
 • dangthithuyhang@gdtxdaknong.edu.vn
ĐẶNG THỊ HUẾ
 • ĐẶNG THỊ HUẾ
 • Đoàn TNCS HCM
 • Đoàn viên
 • 01695314683
 • dangthihue.ttgdtx.daknong@gmail.com