TRẦN THANH HIỆP
 • TRẦN THANH HIỆP
 • Phòng Quản Lý Đào Tạo
 • TRƯỞNG PHÒNG
 • 0919359496
 • tranthanhhiepvl05@gmail.com
 • Cử nhân Vật lý
TRƯƠNG VĂN VINH
 • TRƯƠNG VĂN VINH
 • Phòng Quản Lý Đào Tạo
 • Phó trưởng phòng
 • 0849.58.48.48
 • vanvinhtink09@gmail.com
 • Cử nhân Tin học
NGUYỄN VĂN SÁNG
 • NGUYỄN VĂN SÁNG
 • Phòng Quản Lý Đào Tạo
 • Phó trưởng phòng
 • 02613.609.888
 • nguyenvansangk46adialy@gmail.com
 • Cử nhân Địa lý
ĐOÀN THỊ NHƯ
 • ĐOÀN THỊ NHƯ
 • Phòng Quản Lý Đào Tạo
 • GV SINH HỌC
 • 0979134024
 • doannhu260784@gmail.com
 • Th.S Sinh học thực nghiệm
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGỌC
 • NGUYỄN THỊ HUYỀN NGỌC
 • Phòng Quản Lý Đào Tạo
 • GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
 • 0986883376
 • nguyenthihuyenngoc@gdtxdaknong.edu.vn
 • Cử nhân Anh văn
LÊ VĂN CHỈNH
 • LÊ VĂN CHỈNH
 • Phòng Quản Lý Đào Tạo
 • GIÁO VIÊN TOÁN
 • 0935970039
 • levanchinh@gdtxdaknong.edu.vn
 • Cử nhân Toán
NGUYỄN THỊ KIỀU NGA
 • NGUYỄN THỊ KIỀU NGA
 • Phòng Quản Lý Đào Tạo
 • GV TIẾNG ANH
 • 0975.998.171
 • sjkieunga@gmail.com
 • Th.S Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG
 • ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG
 • Phòng Quản Lý Đào Tạo
 • NHÂN VIÊN
 • 0932557320
 • dangthithuyhang@gdtxdaknong.edu.vn
 • Cử nhân GDCD
ĐOÀN MINH ĐỨC
 • ĐOÀN MINH ĐỨC
 • Phòng Quản Lý Đào Tạo
 • Giáo viên
 • 0986839004
 • minhduc.thptgianghia@gmail.com
 • Sư phạm tiếng anh
HOÀNG THỊ HƯƠNG
 • HOÀNG THỊ HƯƠNG
 • Phòng Quản Lý Đào Tạo
 • Giáo viên - Phó Chủ tịch Công đoàn
 • 0979468702
 • nhuhuong.hoang@gmail.com
 • Cử nhân Tiếng Anh
PHẠM THỊ LÝ
 • PHẠM THỊ LÝ
 • Phòng Quản Lý Đào Tạo
 • Giáo viên
 • 0377569516
 • phamthily0787@gmail.com
 • Cử nhân Tiếng Anh
PHAN THỊ THÚY
 • PHAN THỊ THÚY
 • Phòng Quản Lý Đào Tạo
 • GIÁO VIÊN LỊCH SỬ
 • 0938617788
 • phanthithuy.ttgdtx.daknong@gmail.com
 • Cử nhân Lịch sử
 • Y VINH
 • Phòng Quản Lý Đào Tạo
 • Giáo viên
 • Cao đẳng Tiếng Anh