LÊ ĐẠT
 • LÊ ĐẠT
 • Đã chuyển công tác
 • Nguyên Giám đốc
 • 0903544546
 • ledat4546@gmail.com
 • Nhà Giáo ưu tú. Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2016
NGUYỄN HỮU LÀNH
 • NGUYỄN HỮU LÀNH
 • Đã chuyển công tác
 • Nguyên Giám đốc
 • 0943.012.446
 • huulanh.pgdgianghia@gmail.com
 • Th.S Quản lý Giáo dục Chuyển công tác đến Trường Cao đẳng cộng đồng Đăk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG
 • Đã chuyển công tác
 • THỦ QUỸ
 • 0905353399
 • nguyenthihuong@gdtxdaknong.edu.vn
 • Chuyển công tác đến Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG
 • NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG
 • Đã chuyển công tác
 • Nhân viên
 • 0977.890.456
 • nguyenthithienhuongdaknong@gmail.com
NGUYỄN THỊ HOA
 • NGUYỄN THỊ HOA
 • Đã chuyển công tác
 • NHÂN VIÊN – TẠP VỤ
 • 01665111636
 • nguyenthihoattgdtx@gmail.com
ĐẬU VĂN HUY
 • ĐẬU VĂN HUY
 • Đã chuyển công tác
 • NHÂN VIÊN – Y TẾ
 • 01683381861
 • dauvanhuy@gdtxdaknong.edu.vn
PHAN THỊ KIM GIANG
 • PHAN THỊ KIM GIANG
 • Đã chuyển công tác
 • Nhân viên
 • pkgiangnnth@gmail.com
 • HÀ THỊ LỆ THỦY
 • Đã chuyển công tác
 • Văn thư
 • Chuyển công tác sang Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh từ ngày 01/6/2020