NGUYỄN THỊ THU
 • NGUYỄN THỊ THU
 • Phòng Dạy Văn Hóa
 • TRƯỞNG PHÒNG – GV NGỮ VĂN
 • 0972265043
 • nguyenthithu.ttgdtx.daknong@gmail.com
 • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
NGUYỄN ĐỨC THẮNG
 • NGUYỄN ĐỨC THẮNG
 • Phòng Dạy Văn Hóa
 • PHÓ PHÒNG - GV VẬT LÝ
 • 0977749774
 • ndthangdn48@gmail.com
 • Thạc sĩ Vật lý
PHẠM THỊ HẢI ANH
 • PHẠM THỊ HẢI ANH
 • Phòng Dạy Văn Hóa
 • GV SINH HỌC
 • 0987044846
 • phamthihaianh.ttgdtx.daknong@gmail.com
 • Sư phạm Sinh
TRƯƠNG THỊ VÂN ANH
 • TRƯƠNG THỊ VÂN ANH
 • Phòng Dạy Văn Hóa
 • GV Hóa học
 • 0944500779
 • truongthivananh@gdtxdaknong.edu.vn
 • Thạc sĩ Hóa học
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO
 • HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO
 • Phòng Dạy Văn Hóa
 • GIÁO VIÊN HÓA HỌC
 • 0934963879
 • hoangthiphuongthao@gdtxdaknong.edu.vn
 • Cử nhân Sư phạm Hóa học
ĐẶNG THỊ HUẾ
 • ĐẶNG THỊ HUẾ
 • Phòng Dạy Văn Hóa
 • GIÁO VIÊN TOÁN
 • 01695314683
 • dangthihue.ttgdtx.daknong@gmail.com
 • Cử nhân Toán