NGUYỄN THỊ KIM CHI
 • NGUYỄN THỊ KIM CHI
 • Phòng Tổ chức - Hành Chính
 • TRƯỞNG PHÒNG – KẾ TOÁN
 • 0935710707
 • nguyenthikimchi@gdtxdaknong.edu.vn
NGUYỄN THỊ LAN
 • NGUYỄN THỊ LAN
 • Phòng Tổ chức - Hành Chính
 • PHÓ PHÒNG - GV NGỮ VĂN
 • 0982133137
 • langdtxdaknong@gmail.com
 • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
NGUYỄN THỊ HUYỀN
 • NGUYỄN THỊ HUYỀN
 • Phòng Tổ chức - Hành Chính
 • THỦ QUỸ
 • 01659877889
 • nguyenthihuyen.ttgdtx.daknong@gmail.com
HOÀNG THỊ THẢO
 • HOÀNG THỊ THẢO
 • Phòng Tổ chức - Hành Chính
 • NHÂN VIÊN – VĂN THƯ
 • 0972418619
 • hoangthithao@gdtxdaknong.edu.vn
ĐOÀN THẾ TRỌNG
 • ĐOÀN THẾ TRỌNG
 • Phòng Tổ chức - Hành Chính
 • Lái xe
 • 0905106166
 • doanthetrong@gdtxdaknong.edu.vn
LÊ TRÍ
 • LÊ TRÍ
 • Phòng Tổ chức - Hành Chính
 • NHÂN VIÊN – BẢO VỆ
 • 01699532383
 • Bảo vệ
NGÔ QUANG MINH
 • NGÔ QUANG MINH
 • Phòng Tổ chức - Hành Chính
 • NHÂN VIÊN – BẢO VỆ
 • 0977633433
 • Bảo vệ