LÊ ĐỨC ÁNH
 • LÊ ĐỨC ÁNH
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư
 • 02613.505.079
 • leducanh90@gmail.com
ĐOÀN THỊ NHƯ
 • ĐOÀN THỊ NHƯ
 • Chi Bộ Đảng
 • Ủy viên
 • 0979134024
 • doannhu260784@gmail.com
PHAN THỊ THÚY
 • PHAN THỊ THÚY
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0934963879
 • phanthithuy.ttgdtx.daknong@gmail.com
NGUYỄN THỊ THU
 • NGUYỄN THỊ THU
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0972265043
 • nguyenthithu.ttgdtx.daknong@gmail.com
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO
 • HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0934.963.879
 • hoangthiphuongthao@gdtxdaknong.edu.vn
Nguyễn Thị Kiều Nga
 • Nguyễn Thị Kiều Nga
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0975.998.171
 • sjkieunga@gmail.com
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGỌC
 • NGUYỄN THỊ HUYỀN NGỌC
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0986883376
 • nguyenthihuyenngoc@gdtxdaknong.edu.vn
NGUYỄN ĐỨC THẮNG
 • NGUYỄN ĐỨC THẮNG
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0977749774
 • nguyenducthang@gdtxdaknong.edu.vn
PHẠM THI HẢI ANH
 • PHẠM THI HẢI ANH
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0987044846
 • phamthihaianh@gdtxdaknong.edu.vn
NGUYỄN THỊ HUYỀN
 • NGUYỄN THỊ HUYỀN
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 01659877889
 • nguyenthihuyen.ttgdtx.daknong@gmail.com
NGUYỄN THỊ LAN
 • NGUYỄN THỊ LAN
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0982133137
 • langdtxdaknong@gmail.com