Tỉnh hỗ trợ 152,2 triệu đồng cho 346 thí sinh khó khăn dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/6, UBND tỉnh đã có công văn về việc hỗ trợ kinh phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018.

Theo đó, mỗi thi sinh sẽ được hỗ trợ 440.000 đồng trong 4 ngày thi; trong đó tiền ăn 4 ngày: 50.000 đồng/ngày, tiền xe đi về: 15.000 đồng/lượt và tiền ở trọ 3 đêm: 70.000 đồng/đêm.

Tổng kinh phí hỗ trợ là 152,2 triệu đồng, được sử dụng từ nhiều nguồn khác nhau. Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh-Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục niêm yết công khai và tiến hành cấp phát kịp thời cho các thí sinh theo danh sách được duyệt, chậm nhất đến ngày 19/6 phải hoàn thành.

Đây là chính sách được tỉnh thực hiện hàng năm nhằm hỗ trợ kịp thời, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn.

Nguyễn Hiền