Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự cho đoàn viên thanh niên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hưởng ứng Cuộc vận động của Đoàn cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 20/6/2020, Chi đoàn Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, tin học tỉnh phối hợp với BCHQS thành phố Gia Nghĩa tổ chức chương trình giao lưu và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm GDTX, Ngoại ngữ, tin học tỉnh

Tại chương trình, ĐVTN đã được nghe về các thông tin, tuyên truyền các nội dung về đặc điểm tình hình, vị trí, địa lý, các bằng chứng lịch sử, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng như trách nhiệm của ĐVTN trong giải quyết vấn đề Biển Đông. Thông qua chương trình đã giúp ĐVTN có hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò chiến lược của biển, đảo, biên giới biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những nỗ lực vượt qua khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của ĐVTN trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là nâng cao cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc trên internet và mạng xã hội; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự nhằm duy trì và phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.