Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao tuyến biên giới, biển đảo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 22/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký kết chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo” giai đoạn 2017-2022.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; từng bước củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo. Phát huy sức mạnh của toàn xã hội để cải thiện mức hưởng thụ văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.

Đồng thời, phối hợp trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc khu vực biên giới, tăng cường vai trò của trưởng thôn bản, người uy tín trong bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Hai  bên sẽ tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với việc phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo chương trình ký kết, trong giai đoạn 2017-2022, Bộ VHTT&DL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ hợp tác triển khai trên nhiều nội dung.

Về lĩnh vực văn hóa: Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa. Tăng cường đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến phục vụ đồng bào các dân tộc và các đồn biên phòng ở khu vực biên giới, hải đảo nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân các nước láng giềng để tăng cường ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa.

Trên lĩnh vực thể thao, hai bên sẽ tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng cho đồng cho đồng bào các dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng khu vực biên giới, biển đảo nhằm nâng cao sức khỏe của nhân dân và đảm bảo thể lực theo tiêu chuẩn của cán bộ chiến sĩ phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu các môn thể thao giữa các đơn vị bộ đội biên phòng với nhân dân trên địa bàn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống văn hóa và sự kiện chính trị của đơn vị, địa phương nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân.

Phối hợp, nghiên cứu, sưu tầm, duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc.

Bên cạnh đó, Bộ VHTT&DL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ cùng nhau đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về du lịch góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong hoạt động du lịch nói chung và các hoạt động du lịch liên quan tới các địa bàn biên giới, hải đảo.

Đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến du lịch đường bộ vùng biên, qua các cửa khẩu và xây dựng các kế hoạch tổ chức các đoàn khảo sát du lịch tới các địa bàn vùng biên giới, hải đảo nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp, góp  phần thu hút khách cũng như nâng cao ý thức chủ quyền biên giới; phối hợp, tạo điều kiện để du khách quốc tế đến Việt Nam qua các cửa khẩu.

Ngoài ra, hằng năm, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình với những hoạt động, chủ đề trọng tâm phù hợp với đặc thù của cán bộ chiến sĩ và gia đình bộ đội biên phòng.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cho cán bộ, chiến sĩ và gia đình bộ đội biên phòng sẽ được xuất bản. Nội dung giáo dục đời sống gia đình sẽ được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo chinhphu.vn