Tập huấn chuẩn hóa thông tin địa danh tại tỉnh Đắk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 13/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Trung tâm điều tra – Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác chuẩn hóa thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và địa danh các yếu tố kinh tế – xã hội thể hiện trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 tỉnh Đắk Nông.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã và công chức phụ trách công tác địa chính các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tham gia tập huấn.

Chuyên gia giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của công tác chuẩn hóa địa danh trên bản đồ

Theo đó, các chuyên gia đã hướng dẫn về: Mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác chuẩn hóa địa danh; nghiệp vụ chuẩn hóa địa danh thể hiện trên bản đồ; đề xuất kế hoạch, phương thức tổ chức, phối hợp công tác chuẩn hóa địa danh giữa cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan…

Hiện nay, cả nước có 55 tỉnh, thành phố chuẩn hóa địa danh. Đối với Đắk Nông, công tác chuẩn hóa địa danh trên địa bàn tỉnh đã được đơn vị tư vấn thực hiện thu thập tài liệu và phối hợp với chuyên gia địa danh, ngôn ngữ để đối chiếu, chuẩn hóa theo đúng quy định. Ngay sau hội nghị này, công tác chuẩn hóa địa danh sẽ được triển khai đến từng địa phương.

Tin, ảnh: Cao Biên