Thị xã Gia Nghĩa tuyên dương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/6, UBND thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã tổ chức Hội nghị tuyên dương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2015-2017.

Tiết mục văn nghệ của phường Nghĩa Phú chào mừng hội nghị

Theo đánh giá, những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, duy trì và phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc  phòng ở địa phương.

Trao tặng Giấy khen của UBND thị xã Gia Nghĩa cho phường Nghĩa Phú và 21 thôn, bon, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu

Hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 83% đến 90%; thôn, bon, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa trên 77% đến 79%; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa từ 89% đến trên 96%. Người dân và các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xây dựng văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Học tập, lao động sáng tạo, khuyến học, khuyến tài; Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển mạnh mẽ.

Trao tặng Giấy khen của UBND thị xã Gia Nghĩa cho đại diện các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu

Qua đó, UBND thị xã Gia Nghĩa tuyên dương 176 gia đình văn hóa tiêu biểu, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ; tuyên dương phường Nghĩa Phú và 21 thôn, bon, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu và 13 cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH  giai đoạn 2015-2017

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, thị xã Gia Nghĩa tiếp tục triển khai thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với 5 nội dung: Đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh.

Các cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu

Tin, ảnh: Thanh Nga