Đề thi tiếng anh trình độ B tham khảo (1)

Đề thi tiếng anh trình độ B tham khảo (1)

Lượt xem:

[...]
Đề thi tiếng anh trình độ B tham khảo (2)

Đề thi tiếng anh trình độ B tham khảo (2)

Lượt xem:

[...]
Đề thi tiếng anh trình độ B tham khảo (3)

Đề thi tiếng anh trình độ B tham khảo (3)

Lượt xem:

[...]
Đề thi tiếng anh trình độ B tham khảo (4)

Đề thi tiếng anh trình độ B tham khảo (4)

Lượt xem:

[...]
Đề thi tiếng anh trình độ B tham khảo (5)

Đề thi tiếng anh trình độ B tham khảo (5)

Lượt xem:

[...]
LỊCH KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG M’NÔNG, TIN HỌC B, ANH VĂN B NGÀY 22-23/8/2015

LỊCH KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG M’NÔNG, TIN HỌC B, ANH VĂN B NGÀY 22-23/8/2015

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch đào tạo, trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng M’Nông, Tin học B, Anh văn B. Lịch thi cụ thể như sau: Thời gian thi: STT Ngày Buổi Giờ Môn thi Ghi chú 1 22/8/2015 sáng 07h00 Tin học B 2 Chiều 13h30 Anh Văn B 3 23/8/2015 sáng 07h00 Tiếng M’Nông Địa điểm thi: Trung tâm [...]